ÅRETS FRIST FOR ANSØGNINGER OM LOKALER I KULTURHUSENE TIL SÆSONEN 2018/2019 ER D. 3. APRIL